Porady podatkowe – rodzaje ewidencji

Księgowość uproszczona czy pełna?
Wiele małych początkujących firm wybiera księgowość uproszczoną ponieważ minimalizuje ona
ilość biurokracji, ale czy słusznie?
Księgowość uproszczona jest to zbiór podstawowych danych gromadzonych do wyliczenia
podatku należnego Urzędowi Skarbowemu.
Wybierając księgowość uproszczoną możemy się rozliczać na podstawie:
Karty podatkowej­ jest to stała wysokość kwoty podatku obliczana na podstawie ilości
mieszkańców w danej miejscowości, ilości osób prowadzących działalność gospodarczą na
danym terenie, poziomu zatrudnionych osób w mieście, oraz rodzaju prowadzonej
działalności. W tym wypadku nie ma znaczenia jakie obroty osiągnie firma w danym
okresie podatkowym, ponieważ każdorazowo podatek będzie na stałym, poziomie. Jest to
korzystna forma rozliczenia zakładając, że co miesiąc będziemy osiągać określone
przychody, ponieważ podatek należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego zawsze, nawet
jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie zostały osiągnięte żadne dochody.
– Ryczałt – popularna forma rozliczenia polegająca na obliczeniu wysokości podatku z
samych przychodów. Wysokość podatku w tym wypadku jest uzależniona od
rodzaju prowadzonej dzialalności i wynosi od 3 – 20% przychodu.
Ryczałt jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy mają duże obroty
sezonowo, ponieważ w przeciwieństwie do karty podatkowej jeśli nie zostaną osiągnięte
przychody nie trzeba płacić podatku.
Księgowość uproszczona jest popularna ponieważ w większości przypadków podatnik jest w
stanie prowadzić ją samodzielnie, została stworzona przez Urząd Skarbowy głównie dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Jednak czy jest naprawdę dobrym rozwiązaniem dla firm nastawionych
na dynamiczny rozwój?
Choć jest prostym sposobem na rozliczenie podatku nie daje właścicielowi firmy żadnych
dodatkowych informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli więc planujecie
dynamiczny rozwój firmy z dużymi kosztami na samym początku i chcecie sprawdzić rentowność
poszczególnych działów, a także określić główny, najbardziej dochodowych profil działalności
przy uwzględnieniu wszystkich kosztów polecam wybór księgowości złożonej, w której możecie
śledzić losy każdej wydanej i zarobionej złotówki.