Doradztwo biznesowe

 

 • Proponujemy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Opracowujemy wszystkie potrzebne dokumenty i umowy,
 • Opracowujemy szczegółowe biznesplany inwestycyjne,
 • Opracowujemy wnioski o doację z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • Udzielamy porad prawnych w zakresie zawieranych umów i porozumień,
 • Sporządzamy projekty pism procesowych,
 • Na prośbę klienta wykonujemy ocene sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • Na prośbę klienta wykonujemy ocene płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • Wykonujemy analize i kontrolę realizacji celów biznesowych,
 • Wykonujemy wszelkie analizy ekonomiczne,
 • W celu podniesienia efektywności wprowadzamy analizę ekonomiczną za pomocą oprogramowania typ Business Intelligence.
 • instalujemy Informatyczne Systemy Wspomagania Zarządzania (OLTP, OLAP), dzięki którym na bieżąco można przeprowadzać analizy:
   1. finansowe (zyski, koszty),
   2. płynności finanswej,
   3. przeszłościowe (ex post),
   4. przyszłościowe (ex ante) i wiele innych.