Doradztwo upadłościowe

Doradztwo upadłościowe

Doradztwo upadłościowe Sztuką jest prowadzić firmę tak aby osiągała dochody i się rozwijała ale jeszcze większa sztuką jest w odpowiednim momencie wycofać się z gry tak aby nie narazić się na większe straty i odpowiedzialność. W naszej ofercie znajduje się analiza finansowa [czytaj]   jako nieodzowny element analizy działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie dokładnej analizy pozwala określić newralgiczne punty płynności finansowej. Wprowadzenie odpowiednich działań często pozwala uniknąć upadłości. Odpowiednie zarządzanie należnościami i zobowiązaniami pozwala zabezpieczyć firmę przed kłopotami. Bardzo…

Czytaj więcej...

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

  Proponujemy wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, Opracowujemy wszystkie potrzebne dokumenty i umowy, Opracowujemy szczegółowe biznesplany inwestycyjne, Opracowujemy wnioski o doację z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Udzielamy porad prawnych w zakresie zawieranych umów i porozumień, Sporządzamy projekty pism procesowych, Na prośbę klienta wykonujemy ocene sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, Na prośbę klienta wykonujemy ocene płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wykonujemy analize i kontrolę realizacji celów biznesowych, Wykonujemy wszelkie analizy ekonomiczne, W celu podniesienia efektywności wprowadzamy analizę ekonomiczną za…

Czytaj więcej...

Porady podatkowe – rodzaje ewidencji

Porady podatkowe – rodzaje ewidencji

Księgowość uproszczona czy pełna? Wiele małych początkujących firm wybiera księgowość uproszczoną ponieważ minimalizuje ona ilość biurokracji, ale czy słusznie? Księgowość uproszczona jest to zbiór podstawowych danych gromadzonych do wyliczenia podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Wybierając księgowość uproszczoną możemy się rozliczać na podstawie: – Karty podatkowej­ jest to stała wysokość kwoty podatku obliczana na podstawie ilości mieszkańców w danej miejscowości, ilości osób prowadzących działalność gospodarczą na danym terenie, poziomu zatrudnionych osób w mieście, oraz rodzaju prowadzonej działalności….

Czytaj więcej...

Porady podatkowe – Zwolnienia z podatku PIT

ZWOLNIENIA Z PODATKU PIT Od 01­01­2015 roku w życie weszły nowe ulgi podatkowe, które obejmują zwolnienia z podatku PIT za odszkodowania i zadośćuczynienia w każdej wysokości, które zostały przewidziane przez układy zbiorowe i regulaminy podmiotów zatrudniających pracowników, oraz statusy regulujące stosunek zatrudnienia, odprawę mieszkaniową, kwoty pieniężne wypłacone przez sądownictwo polskie za przewlekłe postępowanie, świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy, dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwej energii energetycznej. Zwolnieniem z podatku PIT został objęty również dowóz pracowników przez pracodawcę…

Czytaj więcej...