Porady podatkowe – Zwolnienia z podatku PIT

ZWOLNIENIA Z PODATKU PIT
Od 01­01­2015 roku w życie weszły nowe ulgi podatkowe, które obejmują zwolnienia z podatku
PIT za odszkodowania i zadośćuczynienia w każdej wysokości, które zostały przewidziane przez
układy zbiorowe i regulaminy podmiotów zatrudniających pracowników, oraz statusy regulujące
stosunek zatrudnienia, odprawę mieszkaniową, kwoty pieniężne wypłacone przez sądownictwo
polskie za przewlekłe postępowanie, świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy, dodatek
energetyczny dla odbiorców wrażliwej energii energetycznej.
Zwolnieniem z podatku PIT został objęty również dowóz pracowników przez pracodawcę
transportem zorganizowanym np.: wynajętym autobusem, lub samochodem osobowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób, Zwolnieniu nie podlega natomiast zakup i zwrot
kosztów biletu komunikacji publicznej.