Obsługa prawna

Obsługa prawna

W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy naszym klientom obsługę prawną.Już na etapie zakładania firmy nasz Zespół prawników czuwa nad wyborem optymalnych form prowadzenia działalności. Przygotowuje całą dokumentację potrzebną do założenia spółki i jej rejestracji w KRS. Bardzo niewielu klientów zdaje sobie sprawę jak ważna jest dokumentacja korporacyjna. Przygotowanie statutów, umów spółek aktów założycielskich oraz regulaminów często odbywa się dopiero jak jest jakiś problem. Nasi prawnicy już podczas rejestracji podmiotów dbają o cały komplet dokumentów zabezpieczających interesy udziałowców i zarządu. Obsługa bieżąca Spółek opiera się na przygotowywaniu uchwał i umów regulujących zarówno wzajemne relacje wspólników jak też relacje z kontrahentami i pracownikami. Pomagamy przy sprzedaży, zakupie, łączeniu czy wydzielaniu spółek. Szczegółowy zakres obsługi prawnej:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzanie audytów prawnych nieruchomości oraz przedsiębiorstw
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego
 • zakładanie, obsługa korporacyjna i likwidacja spółek
 • podziały łączenie i przekształcanie spółek
 • przekształcanie działalności gospodarczych w spółki
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • obsługa prawna z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej
 • rejestracja znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych
 • przygotowanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych
 • tworzenie regulaminów programów lojalnościowych i partnerskich
 • sporządzanie polityki prywatności
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (GIODO)
 • rejestracja zbiorów danych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ochrona know-how (czytaj)
 • reprezentacja przed sądem lub organami administracji publicznej

 

Kontakt z nami  lapka